Arie Altena
index

Cesare Davolio: Annunciation

Arie Altena

Een engelse vertaling van deze tekst werd gepubliceerd in de catalogus van het 19e World Wide Video Festival, dat in oktober/november 2001 plaatsvond.

Annunciation van Cesare Davolio heeft een historisch onderwerp: de ontvoering en executie door de Brigate Rosse van de voorzitter van de Italiaanse Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Een selectie van documentair materiaal brengt de kijker in contact met wat er in het voorjaar van 1978 tijdens de 54 dagen van de gijzeling gebeurde tussen de Brigate Rosse, Moro en de Italiaanse politiek.

Davolio monteert fragmenten van televisieverslaggeving, telefoongesprekken tussen ontvoerders en familie, communiqués van de Brigate Rosse, brieven van Moro, analyses van schrijvers (Sciascia) en politicologen. Zijn keuze en grafische vormgeving van het materiaal zorgen ervoor dat de emotionele impact van de gebeurtenissen opnieuw voelbaar wordt.

Annunciation wordt gedragen door de inhoud, niet door Director-tovenarij, of gamestructuren voor happy-klikkers. Het is geen educatieve CD-rom, en evenmin 'radical chic' - men kan Davolio moeilijk effectbejag of koketteren met 'hip seventies terrorisme' verwijten -. Annunciation is een poëtische reflectie van de geschiedenis, een artistieke poging om het recente verleden te plaatsen en verwerken .

Visuele inspiratie vindt Davolio bij de Do-it-yourself esthetiek van de revolutionaire beweging van de jaren zeventig. Grafische elementen, animaties en religieuze beeldspraak reflecteren zijn visie op de gebeurtenissen.

Het gaat Davolio om de symbolische lading van het geval Moro. De CD-rom schetst zowel de hopeloze positie van de Brigate Rosse - verstrikt in een web van geweld -, als de hypocrisie van de Moro's partijgenoten; centraal staat echter de tragiek van Moro, die oprechter en rechtvaardiger blijkt te zijn dan zijn vrienden en vijanden. Wie Annunciation ziet begrijpt waarom Moro, als icoon, alleen vergelijkbaar is met John F. Kennedy.

Annunciation toont hoe Moro uitgroeit tot een moreel baken, bijna een heilige, temidden van geweld, corruptie en hypocrisie. Zijn dood is de aankondiging, annunciatie, van een nieuwe Italiaanse politiek. Daarna begint de moeizame strijd tegen corruptie, de grote schoonmaak.

Of zoals Dirk van Weelden schreef: Annunciation wil de sporen laten zien van een oprecht, politiek gevoel, de passie voor een rechtvaardig politiek systeem (...) Er spreekt een zekere weemoed uit, een kritische weemoed, die geen antwoorden verwacht, maar in een poëtische reflectie de juiste vragen opspoort."

CD-rom, Mac/Win
gepbliceerd als Mediamatic Off-Line vol. 10#2, 2001

Catalogus WWVF: http://www.wwvf.nl
CD-Rom Annunciation: http://www.mediamatic.nl/magazine/9_4/annunciation.html
Cesare Davolio: http://www.visualiser.org/

some rights reserved
WWVF /Arie Altena
september 2001

index