Ik ken een man

Zeg ik tegen mn
maat, want ik
klets altijd, - John, zeg

ik, da's niet zn
naam, het is donker
om ons, wat

kunnen we er aan
doen, of anders, kopen we &
waarom niet, een verdomd grote kar,

rij, zegt ie, in
jezusnaam, kijk
uit wat je doet.


 

Robert Creeley
vert. Arie Altena 10-6-01
oorspronkelijke titel: I Know a Man

I Know a Man is een van de bekendste en meest becommentarieerde gedichten van Robert Creeley. Er bestaan een stuk of drie, vier (gepubliceerde) Nederlandse vertalingen van. In mijn vertaling heb ik het ritme en het 'spreektaalachtige' benadrukt, misschien zelfs overdreven. Dat gaat ten koste van een precieze overzetting van de betekenis. Zo is going (laatste strofe) "doet" geworden, met als gevolg, o.a., een betekenisverandering en een onbedoelde herhaling van "doen" (derde strofe). En "kar" voor auto is natuurlijk ook een nogal twijfelachtige vertaling.

De vertaling is "voor de lol" gemaakt, en voor de lol van anderen beschibaar gemaakt. Please enjoy.

index