Arie Altena
index

Oorbeek om het plezier

Bij wijze van manifest, een handvat voor DIY-electroakoestische impro


Deze tekst werd geschreven voor het optreden van Oorbeek op de Kunstvlaai 2004, Amsterdam. Het werd verspreid als tweezijdig gedrukte, gefotokopieerde flyer, met op de andere kant een tekst over de leden van Oorbeek. PDF voorzijde | PDF achterzijde.

Vrijmaken van geluid
Oorbeek improviseert en bedenkt structuren om geluid vrij te maken. Oorbeek is uit op de continue ontdekking van geluid. Oorbeek houdt zich niet aan de regeltjes en conventies, ze probeert alles opnieuw. Oorbeek is steeds benieuwd hoe een geluid klinkt, hoe geluiden samen klinken en hoe geluiden kunnen worden vrijgemaakt.

Oorbeek maakt geluid vrij


Methode
Oorbeek maakt gebruik van verschillende methodes om improvisaties te structureren, te sturen, of vrij te maken: afspraken, spelregels, partituren, tijdsaanduidingen, directie – of niets.

Oorbeek richt zich op samenspel. Oorbeek zet geen solisten in het voetlicht. Uit de klanken die de leden van het collectief voortbrengen ontstaat een gelaagd geluid, de som van stemmen die elkaar proberen te vinden, op elkaar reageren, met elkaar en tegen elkaar spelen. Virtuositeit heeft binnen Oorbeek geen groot belang.

Oorbeek is spelplezier, het plezier in het voortbrengen van geluid op welke manier dan ook. Oorbeek is het ontdekken van structuren en samenklanken, uit de ontmoeting van dissonanten, ritmes, tegenritmes en chaos, op het moment zelf.

Oorbeek begint altijd opnieuw


Sonisch spectrum
Elk soort muzikale materiaal kan een plaats opeisen in Oorbeek, alle instrumenten en alle geluiden worden verwelkomd, en opgenomen in het groepsgeluid. Oorbeek houdt van traditionele rockinstrumenten (gitaar – bas – drums), van elektronische effecten, van speel- goedinstrumenten en van niet-westerse instrumenten. Ze worden alle ingezet om hun geluid – niet om hun verwijzing naar een (sub)cultuur. Het geluid telt.

Oorbeek treedt op in verschillende bezettingen. De verschillende combinaties van musici, hun muzikale achtergonden en instrumenten leiden tot verschillende resultaten: van uitzinnige tweekwartsimpropunk tot fluisterzachte soundtracks.

Oorbeek gaat over het vergroten van het sonisch spectrum, een spectrum waarin het geluid van een Chinese gong evengoed refereert aan de Bejingopera als aan het geluid dat je maakt tegen een baby.

Oorbeek is het leven zelf


Spelhouding/referenties
Oorbeek is geïnteresseerd in ten minste drie verschillende modaliteiten van concentratie: concentratie in het extreem zachtjes spelen (een zen-achtige focus op je nauwelijks hoor- bare geluid), concentratie in het hard spelen (losgaan, niet verdwaald raken en opgaan in het volume) en concentratie teweeggebracht door spelcomposities (altijd op je hoede zijn).

Inspiratiebronnen van Oorbeek zijn bijvoorbeeld het geluid van de eigen muziekin- strumenten en de soundtrack van omgevings- geluiden en stadsruis (gehoord op zeshoog in Amsterdam-West); de fluitende wind, klette- rende regen, knerpende sneeuw, de vlucht van de zwaluw en het knetteren van statische elektriciteit; maar ook John Zorn's Cobra, dat monsters van mensen maakt en altijd tot lachen leidt; het gestuurde toeval van John Cage en de impact van Motorhead en de Ramones.

Elektroakoestische improvsatie is de volksmuziek van de 21ste eeuw


AA voor Oorbeek, met een brede glimlach, Oorbeek voor de lol
Kunstvlaai5, 8 mei 2004

PDF voorzijde
PDF achterzijde

some rights reserved
Arie Altena
index